ما همواره تلاش می کنیم

سعی ما بر این است تا بهترین محصولات را به شما هدیه دهیم.

کشاورزی

باغداری

شیلات

دامداری

شرکت زراعی دشت ناز همواره در بکارگیری تکنولوژی های نوین کشاورزی و دامپروری پیشرو بوده و بعنوان الگوی کشاورزی و دامپروری منطقه مطرح است که برخی از فعالیت های الگویی شرکت به شرح زیر است.

فعالیت الگویی شرکت دشت ناز ساری

برخی از فعالیت های الگویی شرکت دشت ناز

تولید شیر

استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا در فرآیند های مختلف پرورش گاو شیری

توسعه صادرات

صادرات محصولات کشاورزی و دامپروری به بازارهای بین الملل

کشت ارقام جدید

کاشت و مقایسه ارقام جدید محصولات زراعی

تولید نهال مرکبات سالم

تولید کننده انحصاری نهال سالم مرکبات عاری از بیماری ها در گلخانه قرنطینه و مکانیزه

محصولات گلخانه ای

تولید سبزی و صیفی جات در گلخانه مدرن و هوشمند با تکنولوژی روز دنیا

مبارزه بیولوژیک

تولید حشرات مفید و مبارزه بیولوژیک با آفات

توسعه کشت بدون خاک ورزی

کاشت برخی از محصولات کشاورزی به روش خاک ورزی حفاظتی (توتیلیج – بدون خاک ورزی)

احداث باغ الگویی

احداث باغ الگویی با تکنولوژی نوین ( احداث جوی و پشته با سیستم آبیاری قطره ای و کاشت ارقام جدید مرکبات وارداتی با همکاری شرکت اسپانیایی)

سیستم آبیاری نوین

استقرار و بهره برداری از سیستم آبیاری نوین در سطح 3000 هکتار محصولات زراعی و آبیاری قطره ای باغات در سطح 1200 هکتار

مکانیزاسیون فرآیندها

کاشت، داشت و برداشت مکانیزه محصولات زراعی

بسته بندی ذرت علوفه ای

اجرای اولین طرح بسته بندی ذرت علوفه ای در ایران

فعالیت های پژوهشی

همکاری با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی داخل و خارج از کشور

فهرست