آبیاری مزارع شرکت دشت ناز

بسته بندی و صادارت محصولات گلخانه ای در این مجموعه انجام می‌شود.

مزارع دشت ناز ساری

بسته بندی محصولات گلخانه ای گوجه
بسته بندی محصولات گلخانه ای گوجه
بسته بندی محصولات گلخانه ای گوجه
فهرست